• Exhibits* 1. Транспортно ремарке Fliegl с хидравлично избутваща челна стена и стена за разхвърляне на твърд оборски тор
  2. Едноосна вакуумна цистерна Fliegl8 600 литра
  3. Вертикален миксер за фуражи BVL, 16 m³ с вграден апарат за разпръскване на слама и доп.врата
  4. Иглу за телета с оградка
 • Represented Brands* GEA - водещ световен лидер на оборудване за доилни инсталации и автоматизирани системи за управление на стадото, роботизирани станции за храна, торова маса и доене.
  Fliegl - Тороразпръскващи ремаркета и цистерни, транспортни ремаркета и претоварваща техника
  BvL - Миксери за фуражи изработени с внимание в детайла и обем от 3,5 до 46 куб.м., самоходни и самотоварещи ремаркета