Регистрация за посетители

Регистрацията за посещение на БАТА АГРО 2019 приключи.
Очаквайте новини скоро за 13-тото изложение БАТА АГРО през 2020 година.