"Калина-Кленски" ООД произвежда метални силози за съхранение на зърнени култури и изгражда силозни стопанства, фуражни цехове и кухни. Фирмата предлага цялостно проектиране и изграждане на обекти, технологични линии, оборудване, реконструкция на технологични възли, доставка на единични машини. Осъществява гаранционно и сервизно обслужване, самостоятелни и индивидуални технически решения, в зависимост от изискванията на възложителя.

  • Видове експонати*
    • Метален силоз за съхранение на зърно;
    • Машини за производство на фуражи.
  • Представени брандове*

    Калина-Кленски