Централна Консултантска Компания ЕООД се занимава с разработване на проекти по всички европейски програми включително и по ПРСР, мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски дейности"
  • Type of exhibits Консултантски услуги
  • Represented brands

    Централна Консултантска Компания