Alltech® е глобален лидер в областта на здравето и храненето на животните. Компанията предоставя натурални, ефективни и здравословни решения не само за животните, но и за хората, почвата и растенията: от Alltech® Crop Science за по-високи и качествени добиви, през технологиите  за по-добро здраве и по-висока продуктивност във фермите, до осигуряване на по-вкусна, питателна и безопасна храна за хората.

Екипът на Alltech надхвърля 6000 човека  в над 120 страни, с над 100 производствени мощности, 3 основни научни биотехнологични центъра и 20 нови компании присъединени през последните няколко години. Alltech е на първо място в бранша по инвестиции в наука - с  500 патента, център по Нутригеномика при животните - единствен в света, 7 Alltech® IFM лаборатории,  както и с центрове за изследване на микотоксини с възможно най-прецизното оборудване, което определя  над 37 различни микотоксини в една проба.

Alltech България е с над 18-годишна дейност на българския пазар, на който успешно предлага:

 • Видове експонати*

  Alltech®:

  ¡ Фуражни адитиви: органични микроелементи Sel-Plex® и Bioplex®, микотоксин-байндер Mycosorb®; пребиотици; дрожди и дрождеви продукти.

  ¡ Минерални фуражи; блокчета за близане; млекозаместители; мюзли за телета.

   

  KEENAN®:

  ¡ Фуражораздаващи миксери

  ¡ Системи за управление KEENAN® InTouch

  ¡  Тороразпръскващи ремаркета

   

  Alltech® Coppens:

  ¡  Рибни храни и фуражи за индустриалния и за хоби сектора

   

                       Alltech® Crop Science:

  ¡ Почвени подобрители

  ¡ Листни био-стимулатори

 • Представени брандове*

  Alltech®
  KEENAN®
  Alltech® Coppens
  Alltech® Crop Science