Агрохелас АД е гръцка компания, основана през 1991 г. и до днес заема водеща позиция в хранителния сектор в Гърция. Фирмата оперира на гръцкия пазар и на Балканите в производството и търговията с торове, фуражи, ориз и посадъчен материал. Визията на компанията е да увеличи максимално потенциала на хранителния сектор и да намери устойчиви решения за изхранване на растения, животни и хора.
  • Видове експонати*
    • Cелскостопански продукти
    • Tорове: Γранулирани, Μикрогранулирани, Κристални, Τечни
  • Представени брандове*

    AGROHELLAS S.A.