Основаването на Güttler

Зад Güttler стоят 30 годишен опит и собственик – инженер.
Основател на фирмата е г-н Фриц Гютлер, който още през 1960 година е обосновал своята идея за необходимостта от плитко, уплътнено и подравнено сеитбено легло, което след години се превръща в еталон в обработването на почвата в селското стопанство.
 

Трислойно сеитбено легло тип Güttler

През 1979 г., когато са навлезли големите и тежки трактори и машини, разработва модела за трислойното сеитбено легло.

„Горния слой на почвата трябва да се разрохкне до такава степен, която е нужна за да се премахнат следите от колелата на тракторите, докато долния слой трябва да бъде уплътнен.“

Затова създава валяк, който е самопочистващ и отговаря на условията за оформяне на идеалното сеитбено легло:

 • Най-отдолу плътен слой почва
 • Над него фин и мек слой почва
 • Най-отгоре по-груб зърнест слой почва

Каква е функцията на трите слоя почва?

 • Най-долния слой почва служи за задържане на влагата и по-добро наместване на семето.
 • Средния слой служи за равномерното покълване и растеж на културата.
 • Най-горния слой предпазва от ерозия и дефлация.

Отвежда дъждовните води към горния слой, функционира и като повърхност за образуване на пара и почвата няма да започне да се сляга.

Всичко това води до сеитбено легло, в което семената покълват и се развиват равномерно, по този начин растенията се развиват равномерно и растителната защита се осъществява по-прецизно.

 

 

При оформянето на сеитбеното легло тип Güttler основна роля играе призматичният валяк.
Това е защитен с авторски права валяк, направен със специална технология, който раздробява много добре буците и се справя отлично с много трудни и сухи почви. Това е машина, която конкуренцията пробва години наред да копира поради факта, че валякът разполага с уникална самопочистваща функция.

Които са започнали да употребяват валяка Güttler,

болшинството от тях споделят, че валирането след сеитба повишава добивите, по-бързо и по-качествено са покълвали засетите култури, използването на валяка дори и при много влажна почва е ставало много лесно, а при раздробяването на твърди буци споделят, че просто няма заместител.

Спестявайте гориво с употребата на валяците Güttler

Благодарение на разширяването на продуктовата гама, Güttler поставя нова концепция в ръцете на фермерите и можете да спечелите най-много. Нашата нова продуктова линия SuperMaxx е разработена за нашите нови технологии за пестене на дизелово гориво. По този начин палитрата от предложения за машини за оформяне на сеитбено легло стана пълна.

Машината трябва да е изготвена от една част и да издържа на натоварена употреба.

Не трябва да има в нея слаби звена, трябва да бъде осигурена нейната продължителна производителност и поддръжка.

Трябва да бъде с бърза възвращаемост на вложените средства

Да помага за увеличаване на добива, за икономията на гориво, да бъде функционална и да бъде с бърза възвращаемост!

Унгарските и немските инженери работят съгласно тези задължителни условия и съгласно тях развиват техническите решения.

 • Видове експонати*

  Güttler

 • Представени брандове*

  Güttler
  Müthing
  Moreni