• Видове експонати*
    • Проектиране и строителство на зърнобази ( презентация на място)
    • Макет на готов проект с прилежащи скрадови бази
    • Визуализация на процеса
  • Представени брандове*

    Главболгарстрой