• Видове експонати*

  1. Транспортно ремарке Fliegl с хидравлично избутваща челна стена и стена за разхвърляне на твърд оборски тор
  2. Едноосна вакуумна цистерна Fliegl8 600 литра
  3. Вертикален миксер за фуражи BVL, 16 m³ с вграден апарат за разпръскване на слама и доп.врата
  4. Иглу за телета с оградка

 • Представени брандове*
  Arntjen
  Fliegl
  Kramp
  Japy
  Kraiburg
  BVL
  Ewering
  Möller
  EFT
  Granit
  Cotesi
  Wagner
  Calf Tel