ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД е част от белгийската КВС Груп - най-голямата банково-застрахователна група в България. КВС Груп в България обединява дружества с дългогодишна история и богат опит. Компаниите, част от КВС Груп в България, са Обединена българска банка АД, ДЗИ Общо застраховане ЕАД, ДЗИ Животозастраховане ЕАД, ОББ Интерлийз ЕАД, ОББ Факторинг ЕООД, ОББ Застрахователен брокер ЕАД, КВС Клон България КЧТ.