Южноуралски Тегловен Завод (URAL SABLE) представлява голям руски завод за производство на оборудване за претегляне. Завод присъства на руския пазар от 2002 г. От 2016 г. "URAL SABLE" функционира като компания с пълен производствен цикъл. Асортиментът на продукцията включва пълен спектър от оборудване за претегляне: кантари за моторно-превозни средства, релсови кантари, кантари за подемника, настолни везни, лентови кантари, също така платформени кантари, везни със специално предназначение (за прилагане на нестандартни системи за претегляне) и др. Освен това, нашият завод извършва всички видове инсталации, въвеждане в експлоатация и настройка на оборудване за претегляне. Гаранционна и извънгаранционна поддръжка на претеглящо оборудване е осигурена от завода. Има опция за претеглящо оборудване да преминава нашия редовен профилактичен ремонт или технически сервиз преди калибриране. Също така реконструираме и модернизираме апаратура за претегляне (механични везни и дозатори). Ние предлагаме да вземете под аренда машина за верификация на претегляне и референтни тежести за провеждане на проверките. Можете да поръчате метрологична работа: верификация, настройване, калибриране. Ние предоставяме инженерни услуги в областта на претеглянето, автоматизацията, монтажа и настройка "до ключ". Това е покана за Вас от "URAL SABLE" с целта на ефективно и взаимноизгодно сътрудничество, насочено към комплексно решение на въпросите, които се появяват в процеса на счетоводството на материали и стоки на Вашата фирма.

  • Видове експонати
    • оборудване за претегляне
  • Представени брандове
    • URAL SABLE