МАКИТА България ЕООД е дъщерно дружество на Корпорация Макита, Япония - лидер на световния пазар в производството на ръчни електроинструменти за дома и на професионални машини за индустриално приложение. Дружеството в България е основано през февруари 2008 година и до момента е създало широка дистрибуторска и сервизна мрежа в цялата страна. Дейността на Макита България ЕООД е свързана с доставка, складиране и продажба на продуктите с марка Макита. Дружеството разполага с широка гама модели инструменти, аксесоари и резервни части за тях. Основното предимство на елекроинструментите марка Макита, са отличното качество и цена, съобразени със здравина, точност, издръжливост на високо натоварване, дълъг живот и ниски ремонтни разходи. Те намират приложение в строителството, машиностроенето, автомобилостроенето, мебелната индустрия, селското стопанство и в сферата на услугите, свързани с поправка и ремонти. Използват се както в предприятията, малките производства и работилници, така и в бита. Макита предлага машини за професионалисти и за непрофесионалисти: навсякъде, където човек цели да пести време и сили, където се търси високо качество и икономия на разходите. Безупречният дизайн и удобство при работа с машините гарантират безопасност на използване при спазване на инструкциите за експлоатация. Голямо преимущество за моделите е, че са разработени съобразно най-новите технологии и инженерни постижения. Модерната технология и изработка осигуряват висока точност и прецизност при работа.Материалите, вложени в изработването на машините и аксесоарите, са предварително тествани и пригодени за безопасност при работа. Корпорация Макита отделя специално място за защитата на околната среда чрез правилно проектиране и работа с инструментите. Спазват се екологичните норми за намаляване на вредното влияние върху околната среда, за събиране на отпадъците от опаковки, батерии и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Предимство на марката е качеството и срока на сервизното обслужване. Основен принцип е отстраняването на повреди на машини в гаранционен срок в рамките на 48 часа. Това е изискване и към оторизираните сервизни агенти, които извършват ремонти от името и за сметка на Макита България.

  • Видове експонати*

    Акумулаторни инструменти; градински акумулаторни инструменти; електрически инструменти с кабел; градински електрически инструменти; пневматични инструменти; богато портфолио от принадлежности ( аксесоари) за собствената гама на инструменти и/или близки до тях.

  • Представени брандове*
    • Makita
    • Makita MT
    • XGT